תאונות דרכים – עכשיו גם באופניים

מאת: עו”ד דניאל שבח.

במקרה שרוכב אופניים נקלע לתאונה עם רכב, הדבר נחשב על פי החוק תאונת דרכים, ומגיע לו פיצוי כספי על הנזק הגופני והנזק לרכוש שנגרם לו. תביעת הפיצויים נעשית דרך עורך דין תאונות דרכים , אשר מומחה בדיני נזיקין במקרה של תאונות דרכים, ויכול לייצג את הנפגע באופן מקצועי, וכן לדאוג שיקבל את דמי הפיצויים שמגיעים לו במלואם.

קיימים מספר סוגים של תאונות רוכבי אופניים, המוגדרות כתאונות דרכים, והטיפול בהן נתון לידי של עורך דין תאונות דרכים:

1) תאונת אופניים שמעורב בה רכב אחר:
כל בעל רכב מחוייב על פי החוק בישראל להחזיק בפוליסת ביטוח מתאימה, אשר תכסה אותו בעת תאונה. בעת תאונה בין רוכב אופניים ואדם הנוהג ברכב, עורך דין תאונות דרכים יגיש את תביעת הפיצויים לחברת הביטוח של בעל הרכב, או של הנוהג ברכב אם הוא אינו בעל הרכב. במקרה שבו רוכב אופניים נפגע בתאונה עם מספר רכבים (למשל, בעת תחרות רכיבה תחרותית על כביש בין עירוני), אז הוא רשאי להגיש תביעה כנגד כל אחד מבעלי הרכבים דרך עורך דין תאונות דרכים.
כמו כן, חשוב לציין שגם כאשר לא מתבצעת פגיעה פיזית ברוכב האופניים, אלא הוא נופל ונפצע בשל בהלה שנגרמת לו על ידי גורמים אחרים בכביש, גם במקרה זה הדבר ייחשב כתאונת דרכים, והרוכב יהיה רשאי לפנות לשירותיו של עורך דין תאונות דרכים לשם תביעת דמי פיצויים על פציעתו.
במקרים של תאונות “פגע וברח”, שבה לא ידועה זהותו של בעל הרכב הפוגע, רוכב האופניים יהיה רשאי לתבוע פיצויים דרך עורך דין תאונות דרכים מגוף הנקרא “קרנית”, ואחראי להפרשת כספים למטרה זו בדיוק.

2) תאונת אופניים שנגרמת ממפגע סביבתי:
כאשר קיים בור בכביש, מוטות מזדקרים מהמדרכה או כל מפגע סביבתי אחר, אשר גורם לתאונה של רוכב אופניים, הדבר נחשב כתאונת דרכים והנפגע זכאי לפיצויים. את דמי הפיצויים עליו לתבוע באמצעות עורך דין תאונות דרכים מהגורם שאחראי על השטח, למשל – הרשויות.

3) פנייה אל עורך דין תאונות דרכים בתאונת אופניים שנגרמת ללא אשמה של גורם חיצוני:
כאשר רוכב אופניים מחליק או עושה תאונה מול עצם כלשהו ונפצע, הוא יכול לשכור את שירותיו של עורך דין תאונות דרכים ולתבוע דמי פיצויים מחברת הביטוח שלו, במידה שיש לו פוליסת ביטוח אישית. כאשר מדובר בתלמידים אין צורך לפנות אל עורך דין תאונות דרכים , מפני שהם מבוטחים על ידי פוליסות ביטוח, אשר מכסות אותם גם מחוץ לשעות הלימודים.