חזון המשרד

מגדל משה אביב – רמת גן

במה אנו מאמינים

אנחנו מאמינים בזכויותיו של האזרח הקטן ובמאבקו מול תאגידי הביטוח הענקיים.
באופן מטאפורי, ניתן לתאר זאת כייצוג דוד הקטן במלחמתו בגוליית הענק.
רובנו ככולנו מבוטחים בחברות ביטוח, עיתים אף מחויבים לבטח את גופנו מכוח החוק (למשל ביטוח חובה לפגיעות גוף בתאונות דרכים).

חברות הביטוח מצידן “רודפות” אחרינו להפכנו ללקוחותיהן ומקפידות לגבות מאיתנו את הפרמיות ולא מוותרות ולו על שקל אחד.

אבל מה קורה בקרות מקרה הביטוח, האם אז חברות הביטוח משלמות את דמי הביטוח באופן הגון וצודק?!
לצערנו, אנו עדים למדיניות של כפירה בחבות וניסיון שיטתי להקטין את “הנזק”, וכל הדרכים כשרות.

מה שעומד בראש ובראשונה לנגד עיניהם הוא הרצון להמשיך ולהגדיל את רווחיהם. ולכן במקרה ביטוח, המבוטח מפסיק להיות “לקוח” והופך להיות “תובע” ונתפס בבחינת מי שרוצה “לגזול” את כספי חברות הביטוח.

אנו רואים את עבודתנו כשליחות להגן על האזרח הקטן, המבוטח, שארע לו מקרה ביטוח, עיתים מדובר ממש באסון שמתרגש עליו, על משפחתו וחייו, והוא צריך להלחם על מה שמגיע לו ממילא.

ולכן משרדנו אינו מייצג חברות ביטוח, כפילוסופיית חיים ויעמוד תמיד לימין האזרח הקטן כנגד תאגידי הענק והכיסים העמוקים.

במלחמה הזו כנגד חברות ביטוח, צריך הרבה תבונה ונסיון מקצועי כדי להצליח, ומשרדנו עושה זאת כבר שנים ארוכות בהצלחה בייצוג אלפי אזרחים מרוצים.